Baner


Stronę monitoruje stat24

Pomóż nam utrzymać serwer.
Ilustracje Rydzyny

W tym dziale znajdziesz ilustracje Rydzyny z dawnych opracowań.

Rydzyna - Album Napoleona Ordy

Rysunek z natury Napoleon Orda, litografia M. Fajansa w Warszawie.
Rydzyna (Księstwo Poznańskie) - Ordynacja imienia książąt Sułkowskich. Miasto i zamek należące dawniej do możnej rodziny Leszczyńskich
nabył Alexander hrabia Sułkowski Łowczy Nadworny Litewski od króla Stanisława. Syn jego książę August Sułkowski fundował tu kościół
i klasztor XX. Pijarów ze szkołami. W roku 1775 pozwoleniem Sejmu dobra Rydzyńskie w Ordynację zamienił.
(Źródło: Zamek w Rydzynie - Pan Zdzisław Moliński.)Litografia Theodora Hennickego

Zamek w Rydzynie. Litografia Theodora Hennickego z połowy XIX wieku z teki Alberta DunckeraZamek w Rydzynie. Polskie Koleje Państwowe. Dyrekcja Poznań.

Zamek w Rydzynie. Polskie Koleje Państwowe. Dyrekcja Poznań. Polskie Tow. Ksiegarni Kolejowych "RUCH",S.A. Lata 30ste. (zbiory własne)Wieder Gewonnenes Deutsches Land

Widok na zamek, ryt. H. Finke według rys. J. Minutoli`ego, pochodzi z Berliner Kalender, Berlin, ok. 1835r. (zbiory:Wojciech Jędrzejczak)Wieder Gewonnenes Deutsches Land

Rydzyna. Wieder Gewonnenes Deutsches Land. Wydanie J.F.Lehmanns - Munchen, Berlin 1941 rok. (zbiory własne)