Baner


Stronę monitoruje stat24

Pomóż nam utrzymać serwer.
Literatura dotycząca Rydzyny...

Literatura

Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami odnośnie Zamku i Rydzyny, odsyłam do poniższej literatury:


"Rydzyna - Urbanistyka i zabytki"
Autor: Ewa Kręglewska Foksowicz

Wydawnictwo Poznańskie - Poznań 1969
Wydanie I

Spis treści:
Wstęp
Założenia urbanistyczne
Zabytki:
- Zamek
- Oficyny
- Park
- Kościół parafialny Św.Stanisława
- Kościół poewangelicki
- Konwent pijarów
- Zabudowa mieszczańska
- Założenie w Kłodzie
- Pomniki i rzeźby wolno stojące
- Noty biograficzne

"Sprawa Ordynacyi Rydzyńskiej i Fundacyi Książąt Sułkowskich
Opinia prawna związku adwokatów polskich we Lwowie"

Lwów. Nakład własny Związku Adwokatów Polskich. Z I. związkowej drukarni we Lwowie - 1914.
Nakład. 1000 szt.

"Zamek i Klucz Rydzyński"
Autor: Leon Preibisz
Rydzyna 1938. Nakładem Fundacji Sułkowskich.
(reprint)

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I: Rydzyńscy (1396-1693)
Rozdział II: Leszczyńscy (1693-1736)
Rozdział III: Spolia po Stanisławie Leszczyńskim (1736-1738)
Rozdział IV: Zamek za czasów Aleksandra Józefa Sułkowskiego (1762-1786)
Rozdział V: Czasy Augusta Sułkowskiego (1762-1786)
Rozdział VI: Od śmierci Augusta Sułkowskiego aż do wygaśnięcia ordynacji (1786-1909)
Rozdział VIII: Fundacja Sułkowskich

Zródła:
Załączniki
Uwagi i objaśnienia
Ilustracje


"Rydzyna - Gimnazjum im. Sułkowskich (1928-1936)"
Opracował T.Łopuszański
Rydzyna 1937

Nakład Fundacji Sułkowskich - Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego

Spis treści:
I. Powstanie i ideowe założenia Zakładu
II. Położenie, gmachy i obszar Zakładu
III. Ustrój Zakładu
IV. Grono nauczycielskie
V. Uczniowie
VI. Ramy i warunki życia młodzieży
VII. Wychowanie fizyczne
VIII. Praca ręczna
IX. Ogólne uwagi dydaktyczne
X. Nauczanie poszczególnych przedmiotów
XI. Zakład jako warsztat pracy naukowo-badawczej
XII. Praca społeczna Zakładu
XIII. Wychowanie
XIV. "Byli Rydzyniacy"
XV. Rzut oka na całość

"Tadeusz Jan Łopuszański i dzieło jego życia"

Szkoła doświadczalna Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie.
Praca zbiorowa
Nakładem Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego - Warszawa 1995r.

Spis treści:
- Słowo od autorów
- Wstęp
- Życie i dzieło Tadeusza Jana Łopuszańskiego
- Rzut oka na całość
- Kalendarium
- Próby kontynuacji idei szkoły rydzyńskiej
- Praca z uzdolnioną młodzieżą
- Fundacja im. Sułkowskich w Rydzynie
- Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego
- Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego - Fundatorzy
- Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego - Donatorzy
- Nauczyciele gimnazjum i liceum im. Sułkowskich w Rydzynie w latach 1928-1938
- Wykaz poległych, zamordowanych i zaginionych w czasie drugiej wojny światowej
- Wydawnictwa o gimnazjum i liceum im.Sułkowskich w Rydzynie

"Monety zastępcze obozów jeńców wojennych 1914-1918 (Emisje urzędowe) - Katalog"

Autor: Bogumił Sikorski
Piła 1996

W opracowaniu zawarto m.in: informacje ogólne na temat monet obozów jenieckich w latach 1914-1918, oraz szczegółowe dane odnośnie monet z obozu jenieckiego w Rydzynie

"Rydzyński Kościół świętego Stanisława 1410-1945
Autor: Leon Preibisz

Rydzyna 1991
Centrum postępu technicznego SIMP 1991

Spis treści:
- Od wydawcy
- Dr Leon Preibisz - biografia
Rodział I
- Kościół Parafialny w Rydzynie od roku 1410 do 1 września 1939 r.
- Kościoły filiarne w Dąbczu i Kłodzie
Rozdział II Czasy okupacji niemieckiej (7.IX.1939 - 28.01.1945)
Rozdział III Opis Kościoła i jego zabytków
Rozdział IV Architekt Kościoła i jego dzieło
Przypisy
Aneks

"Ziemia Leszczyńska"

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Poznaniu.
Pod redakcją Janusza Deresiewicza
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Poznań 1966

Urbanistyka i architektura.
Autor: Ewa Kręglewska-Foksowicz.

"Rydzyna Wczoraj Dziś Jutro"

Autor: Lech Zimowski
Urząd miasta i gminy - Rydzyna 1980

Rodzaj publikacji - Przewodnik ilustrowany

"Sułkowscy - życie i dzieło"

Materiał z sesji naukowej "Sułkowscy - zycie i dzieło"
Zamek w Rydzynie, 23-26 września 1998
pod redakcją Zdzisława Molińskiego

Wydawca: Zamek SIMP w Rydzynie

Spis treści:
- Czasy saskie - czasy stanisławowskie
- Sułkowscy herbu Sulima
- Sułkowscy dziedzicami Leszna
- Z badań nad gospodarczymi podstawami mecenatu Aleksandra Józefa Sułkowskiego
- Sułkowscy a produkcja drukarska Presserów w XVIII wieku
- August Sułkowski (1729-1786) na polskiej scenie poltycznej
- Teoria i praktyka w działalnosci edukacyjnej Augusta Sułkowskiego
- Szkoła Pijarska w Rydzynie w latach 1774-1793
- Napoleońscy Sułkowscy czyli o meandrach legendy
- Józef Sułkowski - Mit i rzeczywistość
- Portret generała Antoniego Pawła ks. Sułkowskiego na tle zamku w Rydzynie (w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu)
- Testament Augusta Sułkowskiego
- Zamek w Rydzynie dzisiaj

"Idee pedagogiczne Tadeusza Łopuszańskiego a postulaty wychowawcze w reformującej się szkole średniej"

Wielkopolski Kurator Oświaty
Fundacja im.Tadeusza Łopuszańskiego. Oddział w Rydzyński
Rydzyna 2001

Spis treści:
1. Powitanie uczestników Konferencji
- Michał Jurga
- Karol Seifert
- Zbigniew Mocek
2. Referaty:
- Kierunki wychowawcze w reformującej się szkole - Kazimierz Korab
- Doświadczalna Szkoła Rydzyńska w historyczno-pedagogicznej perspektywie - Zbigniew T.Wierzbicki
- Aktualna reforma oświaty, a treści, metody i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane w szkole rydzyńskiej - Andrzej Zajkiewicz
- Młodzież leszczyńska o Szkole Rydzyńskiej i reformie oświaty - Eugenia Kaczmarowska
3. Informacja o Fundacji im. Tadeusza Łopuszańskiego - Maciej Ostrowski
4. Dyskusja:
- Jan B.Gliński
- Wincenty Pezacki
- Waldemar Handke
- Witold Tomczak
5. Podsumowanie:
- Kazimierz Korab
- Zbigniew Mocek
- Karol Seifert
- Zbigniew T.Wierzbicki
- Michał Jurga

"Młodzież o Tadeuszu Łopuszańskim i reformującej się szkole"

Materiał z sesji dla młodzieży szkół średnich miasta
Leszna i powiatu leszczyńskiego, zorganizowanej przez
Oddział Rydzyński Fundacji im.Tadeusza Łopuszańskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie
Leszno - Rydzyna 2000r.
Wydawca: Zamek SIMP w Rydzynie nakładem Oddziału Rydzyńskiego
Fundacji im.Tadeusza Łopuszańskiego

Artykuły:
2. Doświadczalna Szkoła Rydzyńska w historyczno-pedagogicznej perspektywie - prof.dr hab. Zbigniew Wierzbicki
3. Idee i praktyka Tadeusza Łopuszańskiego w ocenie współczesnej młodzieży - mgr Eugenia Kaczmarowska
4. Referaty młodzieży: - Jakie treści i formy pracy z eksperymentalnej Szkoły Rydzyńskiej należałoby wdrażać w reformującej się szkole średniej
(Zespół Szkół Budowlanych w Lesznie)
5. Tendencje reformujacej sie aktualnie szkoły,a treści i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej wypracowanie w Gimnazjum i Liceum im.Sułkowskich w Rydzynie
- dr Andzej Zajkiewicz
6. Trudności następstw decyzji książąt Sułkowskich z Rydzyny w wykorzystaniu ich majątku na cele oświatowe po bezpotomnym wymarciu rodu
- prof. dr hab. Wincenty Pezacki

"Sympozjum. Nauka w Rydzynie i o Rydzynie (1928-1939)"
Rydzyna. 8 maja 1983r.

Towarzystwo Miłośników Rydzyny. Publikacja nr 2.
Rydzyna 1984r.
Wydawnictwo POLONIA 1985r.


"Miejsca Pamięci Narodowej w gminie Rydzyna"

Autor: Edward Pisarczyk
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rydzyna 2006

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I - Pomnik ku pamięci rozstrzelanych w Rydzynie 28.01.1945 r.
Rozdział II - Pomnik nauczycieli i uczniów Gimnazjum i Liceum im.Sułkowskich w Rydzynie, poległych w czasie II wojny światowej
Rozdział III - Pomnik rydzynian poległych w czasie II wojny światowej
Rozdział IV - Pomnik ofiar Katynia
Rozdział V - Pomnik czymu zbrojnego - tablica pamiątkowa 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich
Rozdział VI - Pomnik pamięci kiędza Aleksandra Sterczewskiego
Rozdział VII - Pomnik rozstrzelanych w lesie rydzyńskim
Rozdział VIII - Pomnik pamięci powstańców wielkopolskich
Rozdział IX - Pomnik Trójcy Świętej
Rozdział X - Pomnik niepodległości i czynu powstańczego
Rozdział XI - Pomnik ku czci poległych żołnierzy z Plutonu AK Kaczkowo
i pomordowanych mieszkańców Kaczkowa w latach 1939-1945
Zakończenie
Biografia
Indeks fotografii

"Ilustrowany opis Leszna i ziemii leszczyńskiej"

Autor: dr. Bronisław Świderski
Nakład Księgarni A.Krajewicza. Leszno 1928
(reprint)

Gimnazjum im.Sułkowskich w Rydzynie

"Tadeusza Jana Łopuszańskiego koncepcja szkoły średniej ogólnokształcącej"

Autor: Feliks W. Araszkiewicz
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydzyny
Rydzyna 1987

Spis treści:
Od Autora:
Rozdział I - Geneza odrodzenia dorobku T.J.Łopuszańskiego
Rozdział II - Start życiowy i zawodowy
Rozdział III - Lata pierwszej wojny światowej
Rozdział IV - Początek pracy i działalności w Polsce niepodległej
Rozdział V - Program naukowy średniej szkoły ogólnokształcącej i jego dzieje
Rozdział VI - Łopuszański jako dyrektor średniej szkoły doświadczalnej w Rydzynie
Rozdział VII - Koncepcja polskiego systemu edukacji narodowej po drugiej wojnie światowej
Zamiast zakończenia

"Gimnazjum i Liceum im.Sułkowskich w Rydzynie 1928-1939. Wychowawcy i wychowankowie"

Autor: Jan Bohdan Gliński
Wydawca: Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego. Warszawa 2005

1. Do czytelnika (Zbigniew T.Wierzbicki)
2. Przedmowa (Bolesław C.Biega)
3. Od autora
4. Biogramy
- Mieczysław Chłapowski - prezes Kuratorium Fundacji
- Tadeusz Łopuszański - dyrektor Szkoły
- Członkowie i pracownicy Kuratorium
- Wychowawcy i pracownicy Szkoły
- Wychowankowie
- Uczniowie nieklasyfikowani
5. Wspomnienia i refleksje
- Wychowawcy
- Inni pedagodzy
- Mieszkańcy Rydzyny i Dąbcza
Uczniowei
6. Aneksy
- Wykaz matur 1933-1939r.
- Zginieli z powodu wojny
- List T.Łopuszańskiego do pp. Kubiców
- List T.Łopuszańskiego do W.Chłapowskiej
- List T.Łopuszańskiego do Ministra Oświaty z 1946r.
- List M.Jasieńskiego do S.Stoltza
- Listy byłych rydzyniaków do Ministra Oswiaty z 1968r.
- Odpowiedź Ministra Oświaty
- W karnawale 1932 roku (Kuplet)
- Bibliografia szkoły w Rydzynie
- Uzupełnienie biogramów
- Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego
- Fotografie
- Wykaz wybranych skrótów
- Spis treści

"Tadeusza Jana Łopuszańskiego koncepcja szkoły średniej ogólnokształcącej"

Autor: Feliks W. Araszkiewicz
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Rydzyny
Rydzyna 1987

Spis treści:
Od Autora:
Rozdział I - Geneza odrodzenia dorobku T.J.Łopuszańskiego
Rozdział II - Start życiowy i zawodowy
Rozdział III - Lata pierwszej wojny światowej
Rozdział IV - Początek pracy i działalności w Polsce niepodległej
Rozdział V - Program naukowy średniej szkoły ogólnokształcącej i jego dzieje
Rozdział VI - Łopuszański jako dyrektor średniej szkoły doświadczalnej w Rydzynie
Rozdział VII - Koncepcja polskiego systemu edukacji narodowej po drugiej wojnie światowej
Zamiast zakończenia

"Przyjaciel Ludu"

Zeszty V-VI /LIII-LIV/ Leszno 1994

Artykuły:
- Wyróżnienie dla Zamku w Rydzynie. Autor: Feliks Zielnik
- Problemy Rydzyny w XVIII w. Autor: Wincenty Pezacki
- Rydzyński Pomnik. Autor: Zbigniew Gryczka
- Adiutant Napoleona. Autor: Stanisław Jedraś
- Majątek i finanse Fundacji Sułkowskich. Autor: Aleksander Piwoń
- Tadeusz J.Łopuszański. Autor: Wincenty Pezacki
- Tadeusz Łopuszański reformator szkoły. Autor: Alojzy Konior
- Gimnazjum imienia Sułkowskich w Rydzynie. Opracowanie: Zdzisław Moliński
- Idee pedagogiczne Łopuszańskiego. Autorzy: Jan B. Gliński, Zbigniew T. Wierzbicki
- Praca z uzdolnioną młodzieżą. Autor: Stanisław Ostrowski
- Stanisław Ostrowski. Autor: Jan Bohdan Gliński

"Przyjaciel Ludu"

Zeszty VI/XXIV Leszno 1989

Artykuł:
- Rezydencja Rydzyńska. Autor: Jacek Urban

"Przyjaciel Ludu"

Zeszty IV/XXVIII Leszno 1990

Artykuły:
- Szkoła Pijarów w Rydzynie. Autor: Aleksander Piwoń
- Tajemnice Zamku Rydzyńskiego (Za "Trybuną Ludu" z 1937 roku). Autor: Norbert Dudziak

"Przyjaciel Ludu"

Zeszty V-VI /LXXI-LXXII/ Leszno 1997

Artykuł:
- Sułkowski znów w niełasce. Na marginiesie wystawy zorganizowanej w trzechsetną rocznicę
elekcji i koronacji Augusta II na króla Polski. Autor: Anna Kulińska

"Przyjaciel Ludu"

Zeszty VI (XXXVI) Leszno 1991

Artykuł:
- Pan Mickiewicz w Rydzynie. Autor: Stanisław Jędrzejek

"Przyjaciel Ludu"

Zeszty I-II (XXXVII-XXXVIII) Leszno 1992

Artykuł:
- Ratowanie Zamku w Rydzynie. Autor: Aleksander Piwoń

"Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w powiecie leszczyńskim"

Autor: Krzysztof Handke
Leszno 2009

Rydzyna - str. 36-37

"Sympozjum. Gimnazjum/Liceum im.Sułkowskich w Rydzynie (1828-1939) Kuźnią postępowej myśli pedagogicznej."

Wydawca: Leszczyńkie Towarzystwo Kulturalne
Rydzyna 1978

Spis treści:
Referaty:
- Wincenty Pezacki: Złoty jubileusz początku
- Włodzimierz Wincławski: Szkolne eksperymenty pedagogiczne - kilka uwag socjologa
- Feliks Araszkiewicz: Tadeusz Łopuszański - jako pedagog i wychowawca młodzieży
- Arkadiusz Piekara: Co dokonało sie w Rydzynie przed pół wiekiem ?
- Jan Kuczkowski: Oddziaływanie kulturowe-oświatowe młodzieży Gimnazjum/Liceum w Rydzynie na społeczne środowisko Rydzyny i okolicy
- Jan Stankowski: Wykorzystanie wybranych pedagogicznych doświadczeń Gimnazjum/Liceum w Rydzynie w pracy średniej w warunkach PRL
- Zbigniew T.Wierzbicki i J.Świerzyński: Szkoła rydzyńska: wspomnienia i oceny

Dyskusja:
- Arkadiusz Piekara
- Oskar Żawrocki
- Stanisław Andrzejewski
- Wincenty Pezacki
- Stanisław Ostrowski
- Zbigniew Wierzbicki
- Marian Juszczak
- Wincenty Pezacki
- Izabela Kubicowa
- Bolesław Szatyński
- Jagoda Maresz-Babczyszyn
- Wincenty Pezacki
- Czesław Pruszyński
- Zbigniew Wierzbicki
- Stanisław Czerniakowski
- Jan Gliński
- Wincenty Pezacki (zamknięcie sympozjum)

"Informacja o budowie Ośrodka Szkoleniowego i Domu Pracy Twórczej Inżyniera i Technika Mechanika w Zabytkowym Zamku w Rydzynie"

Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr "ZODOK"
Poznań 1970


"Rydzyna"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Ośrodek Szkoleniowy i Dom Pracy Twórczej
Warszawa 1979/1980


"Przez Wielkopolskę"

Autor: JerzySobczak
Wydawca: Zysk i Spółka Wydawnictwo s.c.
Poznań 1999

Upiory Rydzyńskiego Zamku.

"Architektura i Budownictwo - Warszawa 1927" (reprint)

Wydawdnictwo Górnoleśne w Milanówku
Lublin 2008

Rok III - Czerwiec 1927 - Zeszyt 6
"Zamek w Rydzynie" - Nikodem Pajzderski

"Zamek w Rydzynie"

Autor: Zdzisław Moliński
Agencja Reklamowa Wydawnicza OMEGA

Typ publikacji: Przewodnik - Foto album

"Armia Poznań w wojnie obronnej 1939"

Autorzy: Piotr Bauer, Bogusław Polak
Wydawnictwo Poznańskie 1982

Część druga - Obrona Wielkopolski.
Rozdział III "Armia "Poznań" w działaniach osłonowych i opóźniających (1-8 września)
2. Walki graniczne w pasie osłony Wielkopolskiej Brygady Kawalerii (1-3 września).

"55 Poznański Pułk Piechoty w Obronie Ojczyzny"

Autorzy: Piotr Bauer, Bogusław Polak
Leszno 1979

Rozdział II - 55 Poznański Pułk Piechoty w latach 1923 - 1939 r.
Rozdział III - Działania wojenne 55 Poznańskiego Pułku Piechoty we wrześniu 1939 r.

"Zamek w Rydzynie, dzieje zamku podczas wojen światowych (cz.1)"

Miesięcznik "Odkrywca" Nr 12(143) - Grudzień 2010

Tekst: Jerzy Bogdanowicz
Współpraca: Michał Kasperczak

"Rydzyniak" Historia Publicystyka - Periodyk

Wydawca: Towarzystwo Miłosników Rydzyny