Baner


Stronę monitoruje stat24

Pomóż nam utrzymać serwer.
Zamek w Rydzynie

Zamek w Rydzynie
Dziewiętnastowieczna litografia z teki Dunckera.

Rydzyński zamek został wzniesiony w XV wieku dla Jana z Czerniny. Zbudowano go jako budowlę obronną, wznoszącą się na wysokość dwóch kondygnacji . Zamek skupiał się wokół dziedzińca o wymiarach 24,7x21,6m zamkniętego od południa budynkiem mieszkalnym, a od wschodu innym budynkiem, prawdopodobnie gospodarczym. Wjazd do zamku prowadził od strony północnej, przez bliżej nie określony, budynek bramny - na miejscu obecnego westybulu. Rozmiarami dorównywał zamkom wznoszonym w tym czasie przez Krzyżaków.

W swej pierwotnej formie Zamek przetrwał do lat osiemdziesiątych XVII wieku. W latach 1690-1694, w oparciu o mury i fundamenty średniowiecznego zamku, wzniesiono siedzibę dla wojewody Rafała Leszczyńskiego. Projektodawcą był wg. Dariusza biskupa Sapiechy z 1694/95 roku architekt królewski Józef Szymon Bellotti. Założeniem nowego projektu, była budowla czteroskrzydłowa z dziedzińcem pośrodku, oraz czterema alkierzowymi basztami w narożnikach.

Około roku 1700, zachodnie skrzydło Zamku zostało przebudowane przez architekta Pompeo Ferrari. Taki kształt, zamek zachował do 1707 roku.

Po pożarze zachodniego i południowego skrzydła zamku w 1707 roku, dokonano tylko prac zabezpieczających. Właściwa odbudowa zaczęła się dopiero w 1742 roku, z chwilą zaangażowania architekta Karola Marcina Frantza ze Śląska.

Lata 1766-1796, to okres licznych przebudów wnętrz Zamku przez Ignacego Graffa.

W latach późniejszych, ze względu na stan finansowy rodu Sułkowskich, nie przeprowadzano poważniejszych prac budowlanych. Po śmierci ostatniego ordynata w roku 1909, Zamek przeszedł we władanie rządu pruskiego. Od tego momentu Zamek popadał w ruinę.

W okresie od 1916 do 1918, zabudowania zamkowe zaadaptowano na obóz jeniecki dla oficerów rosyjskich i francuskich.

W latach 1927-1928 S. Cybichowski przeprowadził adaptację Zamku na cele szkolne. W roku 1945 Zamek spłonął, a odbudowany do stanu surowego został dopiero w latach 1950-1965. Zamek swej pełnej świetności nabrał dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku, i w takiej postaci możemy podziwiać go do dziś.


Rydzyna Rodzina Hauza na tle zamku w Rydzynie

Powyżej zdjęcie, wykonane prawdopodobnie na początku XX wieku, jeszcze za czasów świetności Zamku Sułkowskich w Rydzynie,
o czym może świadczyć nienaganny stan okien (zbiory własne).


Literatura:

"Rydzyna - Urbanistyka i zabytki" - Autor: Ewa Kręglewska Foksowicz
Wydawnictwo Poznańskie - Poznań 1969